Nyheter

Redusert kjøpekraft 5 av 6 siste år

Fjoråret ble nok et år der landets pensjonister opplevde at prisene økte mer enn pensjonen.

Eldre underrepresentert i norske nyhetsmedier

Den typiske kilden i norske nyhetsmedier er en mann mellom 20 og 66 år som uttaler seg i kraft av sitt yrke. Eldre over 67 år, og særlig kvinner, er nesten ikke representert.

Stortingshøring om anstendighetsløft for pensjonistene

Forslag om løft for pensjonistene nærmer seg behandling. 

Ny regulering av alderspensjon fra folketrygden i 2021

Skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten.

- Ser fram til grundig gjennomgang av bostøtteordningen

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede bostøtten.

Avvikler etterlattepensjon og forsørgingstillegg

Stortinget svekker pensjonsrettighetene i folketrygden. 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

0 resultater