Nyheter

Følg debatten her!

Måltidene er dagens høydepunkt for mange eldre og pleietrengende. Diskusjonen står ofte om størrelsen på kjøkkenet, og hvor kjøkkenet er plassert - men hva er egentlig problemet? Hvorfor hører vi fortsatt om eldre som ikke får den samme måltidskvaliteten som andre? Handler det om organisering, kompetanse og ressurser - eller holdninger og vilje? Her kan du følge debatten direkte 14.8 kl. 18.00.

Følg debatten her!

Eldre er utenfor media og utenfor politikken. Er det et demokratisk problem at pensjonister er så usynlige i den allmenne samfunnsdebatten? Hva mener de eldre, har de selv et ansvar? Hva gjør dette med den øvrige befolkningens holdninger til eldre? Følg debatten direkte her fra kl. 18.00, klikk på lenken nedenfor. 
 

Mange spennende debatter om eldrepolitikk på Arendalsuka

Pensjonistforbundet løfter fram flere viktige temaer under Arendalsuka fra 12.-16.8. Vi spør: Hvordan bli eldre i et samfunn som dyrker ungdom? Hvordan få til gode måltider for eldre og pleietrengende? Hvordan tilpasse boligen til alder og livssituasjon? Og hvordan fungerer fastlegeordningen for eldre?  

Derfor er forhandlingsrett viktig for pensjonistene!

Pensjonistforbundet ble etablert i 1951 for å være en kamporganisasjon for pensjonister. Det viktigste helt siden oppstarten har vært et sterkt engasjement for våre medlemmers levekår. Da er det helt naturlig og en forutsetning at vi har en partsrolle i trygdeoppgjøret, som er grunnmuren i pensjonen for alle pensjonister.

 

NAV endrer teksten på "slippen"!

Pensjonistforbundet nådde fram - NAV lover å endre teksten på pensjonsslippen permanent, slik at det i fremtiden skal stå pensjon og ikke stønad. - Statsråden reagerte raskt, og vi er fornøyd med svaret, sier generalsekretær Harald O. Norman.

Milliardtap på fripolisene

Både de som i dag mottar pensjon fra fripoliser og de som skal få pensjon fra en fripolise i fremtiden, tapte mer enn 2 prosent kjøpekraft i fjor. Ved inngangen til 2018 var om lag 307 milliarder kroner plassert i fripoliser hos de fem store livselskapene. I løpet av året var kjøpekraften i disse fripolisene svekket med hele 7 milliarder kroner.

 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Får utfordring frå pensjonistane

Sunnhordland, 18. August 2019 22:06

Torsdag skal politikarane svara på spørsmål om eldrepolitikk

Hardanger Folkeblad Pluss, 18. August 2019 15:00

Se og bli sett på Arendalsuka

Seniornett, 16. August 2019 15:19

Hva er gode og egnede boliger for eldre?

Norskes Boligbyggelag -NBBL, 15. August 2019 14:09

Hvordan lever eldre hele livet i Nordreisa kommune?

Framtid i Nord, 14. August 2019 22:27

- De gamle må få mat i helgene

Laagendalsposten Pluss, 14. August 2019 21:29

Open konferanse om det gode liv for eldre

Stordal kommune, 14. August 2019 16:34

0 resultater