Velkommen til Pensjonistforbundet

Vi arbeider med

Pensjonistforbundet er en organisasjon som jobber for å gi landets pensjonister en tydelig røst. Vi engasjerer oss innenfor områdene helse, økonomi, kultur, trygghet og tilgjengelighet, i saker som betyr noe for din hverdag som pensjonist.

Ikke fjern hjelpestønaden!

Ikke fjern hjelpestønaden!

Mange pensjonister motter i disse dager et brev fra NAV med en sjokkbeskjed; Allerede fra 1.juli i år vil de ikke lenger få beholde sin hjelpestønad sats 0. Totalt 11 500 personer er omfattet av denne ordninger, der 70 prosent er 67 år og eldre, og de fleste mottakerne er kvinner. Avvikling av hjelpestønad «sats 0» betyr at inntekten reduseres med 13 560 kroner i året for dem det gjelder.

Spørretime-dugnad om eldre på Stortinget

Spørretime-dugnad om eldre på Stortinget

Arbeiderpartiet har eldre-dugnad på Stortinget i dag og stiller en rekke spørsmål som berører eldre personers liv, fra digital kompetanse til antall deltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten til den kulturelle spaserstokken og vold mot eldre. Og det er eldrestatsråd Åse Michaelsen som skal besvare alle.

Magasinet Pensjonisten

Gi deg selv politisk innflytelse og ta del i arrangementer i ditt lokalsamfunn. Få vårt magasin i posten og dra på spennende feriereiser. Alt dette får du som medlem.

Aktuelt fra siste utgave

Haralds blogg

Norge har fått en eldre- og folkehelseminister

Regjeringen Solberg har idag gjort rokeringer og fått på plass nye ministere. Åse Michaelsen er blitt landets første eldreminister.

Les blogginnlegget

Fra media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5 Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00
Forbrukerdirektør på Silver-bærtur DN.no Pluss, 20. April 2018 20:30
Pensjonistforbundet er avventende til de nye tjenestene i Posten Stavanger Aftenblad, 20. April 2018 20:07
Eldreministeren skjønar ikkje kritikken frå Pensjonistforbundet Firda Tidend, 20. April 2018 16:03
Eldreministeren skjønner ikke kritikk fra Pensjonistforbundet ABC Nyheter, 20. April 2018 16:00

0 resultater