Regnbuenettverket

Skeiv pensjonist?

Pensjonistforbundet har et eget nettverk for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er Aasmund Robert Vik som har tatt på seg å lede nettverket. Ønsker du kontakt med nettverket kan du sende e-post til: regnbuen@pensjonistforbundet.no

For Pensjonistforbundet er dette et spennende nybrottsarbeid mot en gruppe pensjonister som ikke har vært så synlig innen organisasjon. Kanskje skyldes det at de som er pensjonister i dag opplevde ungdomstiden da homofili fortsatt var forbudt. 

Paragraf 213 – fra avkriminalisering til skeiv satsning

Mange av dagens pensjonister har levd sine liv på barrikadene – og gjennom en tid hvor homofili var forbudt etter straffeloven. Straffelovens paragraf 213 ble opphevet i 1972, men det å være skeiv i Norge har ikke bare vært enkelt siden. Det til tross for at det har skjedd en rekke framskritt i forhold til lovverk og holdninger til det skeive i majoritetsbefolkningen. Mange skeive eldre har gjennom livet mistet kontakt med nær familie, og mange har ikke egne barn.

I tillegg til sosial kontakt gjennom e-post, telefoner og nyhetsbrev, vil det nye nettverket i samarbeid med FRI, bistå Pensjonistforbundet med opplæring og kompetanseheving om skeive eldre.

Pensjonistforbundet håper nettverket også vil bidra til bevisstgjøring og kunnskap om skeiv eldrepolitikk i egen organisasjon.

På www.frioa.no/senior er det oversikt over alle FRI Oslo og Akershus’ arrangement for skeive seniorer.

Ønsker du kontakt med nettverket eller motta nyhetsbrev fra nettverket kan du sende e-post til:

regnbuen@pensjonistforbundet.no

 

Aasmund Robert Vik leder Regnbuenettverket i Pensjonistforbundet

De som var samlet i Kristiansand var f.v. Aagot Cecilie Heiberg-Jacobsen, Søgne, Emil Otto Syvertsen, Kristiansand, Aase R. D. Andreassen, Oslo, Guri Wold Kjendsli, Kristiansand og Aasmund R. Vik, Oslo. Ikke til stede på bildet: Kenneth Brophy, Bergen.

Pensjonistforbundet slår et slag for skeive medlemmer

Tre dager i mars 2019 møttes seks medlemmer av Pensjonistforbundet til samling i Kristiansand. Initiativtaker var Aasmund Vik, som i et par år har vært primus motor i Regnbuenettverket i Pensjonistforbundet, konkretisert med fjortendaglige samlinger for eldre LHBT-personer, det vil si lesbiske, homofile, bi- og trans-personer – med møteplass på et eldresenter på Kampen i Oslo.

Den første samlingen utenfor Oslo fant sted i Kristiansand i dagene 22. - 24. mars, med gode samtaler og diskusjoner. Lørdag kveld var det et åpent arrangement i Teateret i Kristiansand, der Kenneth Brophy, kjent aktivist fra Bergen og stifter av det som den gang het DNF 48 i Bergen i 1970, var hovedattraksjon. Han kåserte om sin nylig utgitte biografi, og om sin egen livshistorie. Dernest ble det vist en 100 år gammel film om skeives vilkår i Tyskland rundt 1919, en film som gjorde sterkt inntrykk på de rundt 20 fremmøtte.

Regner man at to til fem prosent av befolkningen er LHBT-personer, vil det si at mellom 5000 og 12500 av medlemmene er lesbiske, homofile, bi- eller transpersoner. Regnbuenettverket i Pensjonistforbundet vil arbeide for å gjøre dette synlig, og å løfte problemstillinger knyttet til denne gruppen.

Det finnes en del forskning på hvordan eldre skeive har det i Norge i dag, men mye er ugjort. Det er avdekket at mange skeive møter problemer innenfor helsevesenet. I en levekårsundersøkelse for skeive i Agder, er det blant annet avdekket at mer enn 45 prosent ikke er åpne om sin legning i forhold til sin egen fastlege. 

 

0 resultater