Hva mener Pensjonistforbundet? 

… om underregulering av alderspensjon


Pensjonistforbundet er motstander av at alderspensjon årlig underreguleres med 0,75 prosent. Under de siste trygdeoppgjørene har forbundet derfor tydeliggjort denne motstanden gjennom protokolltilførsler. 

Ved trygdeoppgjøret het det blant annet:
«Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene er prinsipielt motstandere av at regulering av løpende pensjon ikke skal følge lønnsutviklingen. Det er urettferdig at en gruppe i befolkningen ikke skal ha samme kjøpekraftsutvikling som andre deler av samfunnet.  

På vegne av landets nærmere 800 000 alderspensjonister krever Pensjonistforbundet at stortingsvedtaket om fratrekk på 0,75 prosent av lønnsutviklingen omgjøres. Vi foreslår at arbeidet med dette starter så raskt som mulig og uavhengig av evalueringen av resten av reformen som er forespeilet i 2017.»

… og om drøftingsretten

Forhandlingsretten ved det årlige trygdeoppgjøret - det vil si forhandlingsrett om regulering av grunnbeløp og alderspensjon i folketrygden - gikk over til å bli en drøftingsrett ved innføringen av pensjonsreformen i 2011.

Det betyr at resultatet av trygdeoppgjøret ikke lenger går til stortinget, og at pensjonistene gjennom sine organisasjoner har mistet innflytelse over resultatet.

Pensjonistforbundet i media

Kan tape 3 000 kroner i året i kjøpekraft 
Rett opp svakheten i reformen 
Fare for minus i pensjon i år

 

0 resultater