Nyheter

Trygdeoppgjøret er utsatt til høsten

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten. Trygdeoppgjøret er pensjonistene og de uføres «lønnsoppgjør».
I trygdeoppgjøret bestemmes det hvor mye pensjonen og uføretrygden skal øke med i år.

Er pensjonene trygge når børsene faller?

Aksjekursene på børsene verden over har falt betydelig den siste tiden, men de aller fleste pensjonsutbetalingene i Norge er heldigvis upåvirket av børsnedgangen. De økonomiske konsekvensene som følge av korona-viruset er store, men forhåpentligvis midlertidige. 

Nok et svakt økonomisk år for pensjonistene

I 2019 økte pensjonene mer enn prisveksten. Dette er første gang siden 2014, men økningen er allikevel ikke noe å rope hurra for.

Stadig flere eldre får problemer med å betale regningene sine

Rapporten for Økonomitelefonen første halvår 2019 er klar.

Regjeringen varsler kutt i pensjonen for sårbare grupper

Regjeringen har i dag sendt ut to forslag på høring om kutt i pensjonen til alderspensjonister.

Mange minstepensjonister går glipp av pensjonsøkning

Minstepensjon for enslige øker med 4 000 kroner i året fra 1. september. Men har du offentlig tjenestepensjon blir denne redusert når minstepensjonen fra folketrygden øker.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Bekymringsmelding til Sykehuset Innlandet

Oppland Arbeiderblad, 28. September 2020 15:55

Bekymringsmelding: Pasientene blir flere og flere

Gudbrandsdølen Dagningen, 28. September 2020 15:54

Aldersdiskriminering som system

Østlands-Posten, 28. September 2020 13:19

Når pasientrettighetslover møter helseforetaksloven

Gudbrandsdølen Dagningen, 28. September 2020 09:06

Omsorg for dei eldste eldre må ikkje bli ei tapssak

Tidens Krav, 28. September 2020 08:59

Høyres usosiale politikk

Helgelendingen, 25. September 2020 13:19

Eldre urolige før høstferien Jon Schjerpen

P4, 25. September 2020 07:37

0 resultater