Nyheter

La oss være med i Koronakommisjonen!

Her er Pensjonistforbundets brev til Erna Solberg og Bent Høie.

Mangel på pneumokokkvaksine

Pensjonistforbundet engasjerer seg for at det skal komme en løsning.

Nytt helse- og sosialutvalg

Pensjonistforbundets nye sentrale helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 10. oktober 2018. Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Bekymringsmelding til Sykehuset Innlandet

Oppland Arbeiderblad, 28. September 2020 15:55

Bekymringsmelding: Pasientene blir flere og flere

Gudbrandsdølen Dagningen, 28. September 2020 15:54

Aldersdiskriminering som system

Østlands-Posten, 28. September 2020 13:19

Når pasientrettighetslover møter helseforetaksloven

Gudbrandsdølen Dagningen, 28. September 2020 09:06

Omsorg for dei eldste eldre må ikkje bli ei tapssak

Tidens Krav, 28. September 2020 08:59

Høyres usosiale politikk

Helgelendingen, 25. September 2020 13:19

Eldre urolige før høstferien Jon Schjerpen

P4, 25. September 2020 07:37

0 resultater