Nyheter

La oss være med i Koronakommisjonen!

Her er Pensjonistforbundets brev til Erna Solberg og Bent Høie.

Mangel på pneumokokkvaksine

Pensjonistforbundet engasjerer seg for at det skal komme en løsning.

Nytt helse- og sosialutvalg

Pensjonistforbundets nye sentrale helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 10. oktober 2018. Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Click for title

Dagbladet, 06. Juni 2020 07:03

Ny tjeneste hjelper deg med telefonen og nettbrettet

Pensjonistforbundet, 05. Juni 2020 11:39

Så enkelt kan det gjøres Anders Rasch

Pensjonistforbundet, 04. Juni 2020 14:13

Så enkelt kan det gjøres

Pensjonistforbundet, 04. Juni 2020 13:22

Er vi eldre gløymt?

Hardanger Folkeblad Pluss, 31. Mai 2020 10:00

- Den glemte gruppen!

Askøyværingen Pluss, 29. Mai 2020 19:54

Minneord Inger Johanne Knudsen

Pensjonistforbundet, 29. Mai 2020 13:54

0 resultater