En kaffe sammen med en god venn , kan jage ensomheten vekk!

Orientering om "Morgendagens aktivitetssenter"

Referat fra et åpent møte på Tverlandet Bo- og servicesenter, 28. april 2014

 

Innledning

Tone Bye fra Pensjonistforbundet, leder i prosjektet Morgendagens aktivitetssenter, besøkte Tverlandet Bo- og Service senter, 28. april 2014. Hun hadde tilbudt seg å orientere om prosjektet samt å knytte kommentarer til flere av de viktigste sakene som Pensjonistforbundet arbeider for tiden med.

Pensjonistforbundet Nordland og Tverlandet pensjonistforening, hadde inviterte lokalforeningene i Salten-regionen til dette besøket. 

Dessverre kjente ikke flere av lokalforeningen sin besøkelsestid. Kun åtte av tjue lokalforeninger hadde valgt å møte frem på Tverlandet Bo- og servicesenter. Totalt deltok 19 personer.

Innledningsvis orienterte John M Johansen, Tverlandet pensjonistforening, om Tverlandet Bo- og servicesenter, og de mange tilbudene til eldre som finnes der.  Det er faktisk et fullt dagsprogram hver dag i uken.  Det står altså ikke på mengden av aktivitetstilbud.

 

Morgendagens aktivitetssenter

Metatekst

Tone Bye, som jo er fra Ankenes i Ofoten, og som har bodd flere år i både Bodø og på Sortland, fikk nå slippe seg løs på kav nordlandsdialekt, og de fremmøtte pensjonistene likte hva de fikk høre!

Tone innledet med vise til at alle kommunene i Norge er tilskrevet om «Morgendagens aktivitetssenter». Kommunene har fått tilbud om orienteringer fra prosjektet. Våre lokalforeninger bør derfor gjennom de kommunale eldrerådene etterlyse informasjon om dette prosjektet, og be at eldrerådet setter det på deres dagsorden.

Hun gikk videre og beskrev fremtidens eldrebilde. Konklusjonen hennes var at tilværelsen for eldre blir ganske annerledes enn hva tilfelle har vært til nå, og dette må man ta inn over seg når de eldres helse skal forebygges og sikres.

Hun presiserte sterkt at aktivitet utsetter hos eldre, tidspunktet for når vi trenger plass på et sykehjem. Ergo, et aktivitetssenter vil derfor spare kommunene for store summer innenfor helsebudsjettene.
Det viser seg at ensomhet bland både unge og eldre er kanskje den største helsetrussel i dagens samfunn. Dette kan også forebygges med å ha et tilbud i et aktivitetssenter.

Hun snakket om hvordan vi skal kunne få økt frivilligeandelen blant «unge» eldre, og om hvordan man skal kunne bruke de uutnyttede ressursene som eldre til sammen utgjør. Frivillighet er i endring, og den finner nye former hvor framtidas muligheter ligger. 

Hovedspørsmålet koker ned til følgende: Hvordan kan samfunnet forme denne frivilligheten? Hvordan kan man bygge opp morgendagens aktivitetssentra slik at vi kan skape frivillighet på de lokale plan, skape gode møteplasser og økt deltakelse og dermed redusert ensomhet?

Pensjonistforbundet Nordland takker Tone for at hun satte av mandagen til å reise til Bodø og orientere om prosjektet.

0 resultater