Handlingsplan for Os-foreningen

Os pensjonistforening har tatt fatt på enda et nytt og særdeles aktivt år. Grunnlaget for virksomheten er handlingsplanen som årsmøtet vedtok. Dette skal gjennomføres:
 

 1. Arrangere minst åtte medlemsmøter med innhold: Ord for dagen, aktuelle saker, allsang, trim, kulturinnslag, servering og utlodning.
2. Utarbeide møteplan som utdeles til medlemmene og brukes ved medlemsverving.
3. Arrangere to turer,- en dagstur i samarbeid med Snekkerskolas Venner og en noe lengre tur i samarbeid med Tolga pensjonistforening.
4. Arrangere julebord i samarbeid med Snekkerskolas Venner.
5. Samarbeide med andre om å arrangere aktivitetsdag for eldre.
6. Samarbeide med Eldrerådet, Verjåtunet og kommunens kulturetat om kulturarrangement finansiert av midler fra Den kulturelle spaserstokken.
7. Samarbeide med Eldrerådet, Frivilligsentralen og Helselaget om tiltak/aktiviteter for pensjonister.
8. Gi innspill til politikere angående tjenestene til de eldre i kommmunen.
9. Arrangere 65+ kurs med to-tre års mellomrom i samarbeid med Tolga pensjonistforening og Statens Vegvesen.
10. Arrangere datakurs for pensjonister.
11. Drive kontinuerlig medlemsverving for å opprettholde/øke medlemstallet.

0 resultater