Årsmøtet: Fjern underreguleringen !

Det er urettferdig og urimelig at eldre skal få en mindre del av velstandsøkningen enn resten av befolkningen. Stortingets vedtak om at pensjonene skal øke 0,75 prosent mindre enn lønningene er en økonomisk beskatning av eldre som vi må få bort, mente årsmøtet i Pensjonistforbundet Hedmark og ba forbundet ta dette opp i årets trygdeoppgjør.

 Det var Fagforbundets pensjonistforening avd. 139 på Hamar som reiste saken i forkant av fylkesårsmøtet. I et brev til fylkesstyret pekte foreningen på at før siste Stortingsvalg argumenterte ett av partiene sterkt mot at pensjoner skal underreguleres.

- Siden dette partiet nå sitter i Regjeringsposisjon, må vi forvente at ord blir til handling, heter det i brevet hvor det ble bedt om at saken kom opp på fylkesforeningens årsmøte.

Fylkesstyret sa seg enig i både argumentasjon og konklusjon, og den samme holdningen hadde årsmøtedelegatene.  Det enstemmige vedtaket ble derfor å anmode Pensjonistforbundets forhandlingsutvalg om å arbeide for at underregulering av pensjoner på 0,75 prosent skal opphøre snarest råd.

0 resultater