Foreningens 40-års jubileum ble markert gjennom hele året. Her fra festen på Trollkroa. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Et innholdsrikt år i Os pensjonistforening

Pensjonistforeningen lengst nord i Hedmark la med 2013 et særdeles aktivt og innholdsrikt år bak seg. Jubileum, tur til Selma Lagerløfs rike, lokale kulturarrangementer og høy grad av sosialt samvær preger årsberetningen,- som du i forkortet versjon kan lese her.

 Medlemsmøtene holdes første mandag i hver måned unntatt januar, juli og august. Desembermøtet arrangeres som en juletilstelning i samarbeid med Snekkerskolas Venner. I 2013 på Trollkroa hvor det servert juletallerken med kaffe og dessert til 55 deltagere.

Medlemsmøtene holdes i hovedsak i Osheimstua. I 2013 ble septembermøtet avholdt i Tufsingdalen samfunnshus. På medlemsmøtene er det underholdning, kaffe, kaker og loddsalg. En meget stor takk til både de som underholder, underholdningskomiteen og ikke minst til kaffekomiteen. Alle bidrar til svært hyggelige og positive møter. Styremøtene holdes vanligvis i tilknytning til medlemsmøtene. I 2013 ble det avholdt seks styremøter og behandlet 50 saker.
Den 7.februar 2013 ble Os pensjonistforening 40 år. Dette har vært markert gjennom hele 2013.

Os pensjonistforening har nå ca. 110 medlemmer. Flere medlemmer har gått bort i 2013, men det er også vervet nye medlemmer slik at medlemssituasjonen er stabil. Flere av våre medlemmer er trofaste deltagere ved utkjøring av mat til eldre over hele kommunen, og også flinke til å besøke enslige og eldre både i institusjoner og i private boliger. Vi vet dette betyr svært mye for den enkelte.

Foreningen har vært representert på årsmøte og medlemsmøter i Pensjonistforbundet i Hedmark. På årsmøtet 5.-7.mars deltok Ingunn Ryen og Ingveig Broen. Leder Leif Kåre Kvangraven deltok på ledersamling i Pensjonistforbundet 2.-3.oktober. Leder deltok på jubileumsarrangement Osheimen 40 år, og overrakte i den forbindelse en pengegave fra Os pensjonistforening. Leder deltok også på 40-års jubileum i Tolga pensjonistforening og overrakte i tillegg til blomster boka Septemberlys, forfatter Bjørn Øyan.

Den 10.juni ble det arrangert tur til Aukrustsenteret sammen med Snekkerskolas Venner. I dagene 15.-17. august ble det arrangert tre dagers tur til Selma Lagerløfs rike i Värmland. Turen ble arrangert i samarbeid med Tolga pensjonistforening og samlet 44 deltagere.

Vi vil takke eldrerådet og Os kommune for godt samarbeid om den Kulturelle Spaserstokken. Dette gir oss flotte kulturopplevelser med kjente underholdningskrefter.
Helt til slutt en takk til alle tillitsvalgte og alle medlemmene for godt samarbeid i jubileumsåret.

 

0 resultater