Mange har med interesse fulgt oss i presse- og media de seneste dager

Vi blir sett og vi blir hørt nå.

De seneste dagers hendelser har gitt oss oppslag i presse- og media både i forhold til rabattordning i kollektivtransporten og dobbeltromproblematikken på sykehjem.

Store oppslag i Dagbladet hvor vi viser vår massive motstand mot å innføre rabattordning hvis du mot din vilje blir plassert på dobbeltrom på sykehjemmet har fanget svært stor interesse. Mindre interessant er det ikke når SV og Audun Lysbakken er villig til å forfølge denne saken helt opp på Stortingets talerstol. Vi gleder oss. Vi vil også anta at KrF vil se på dette med nye øyne etter at vi hadde samtaler med helsepolitisk talsperson Olaug  Bollestad. Og det trengs fordi statsråd Bent Høie står på sitt og lovpriser forslaget om rabatt og poengterer at denne regjering er den første til å innføre straff mot kommuner som ikke har nok sykehjemsplasser. Problemet herr statsråd er bare at straffen er en gavepakke til kommunene og ikke det motsatte.

Den andre saken er Ruters forslag om å ta bort honnørbilletten. Dette har skapt et voldsomt engasjement i medlemsmassen, og det er flott. Det gir oss styrke når vi nå skal i dialog med direktøren i selskapet. Vi er forøvrig også invitert i møte med Nettbuss. Dette ser vi frem til.

Når lokalforeninger virkelig vil noe så blir de hørt. Skibotn pensjonistforening tok tak i et sykehjem/ omsorgsboligproblem i kommunen, gikk til pressen og fikk blest om saken. GRATULERER!!!
Det viser at det nytter.

0 resultater