Solfrid Hagemann  ny leiar

Årsmøtet 5. februar 2015 ble avholdt med følgende valg:

Leiar .Solfrid Hagemann Nestleiar Randi Ramstad. Kasserar Ranveig Antonia Gjerde. Sekretær Gerd Nordal Hansen. Styremedlemmer. Ingrid Måløy og Tove Johnsen. Vara. Perry Jarnes.

0 resultater