Vellykket åpent møte

Tirsdag 21. juni arrangerte lokalforeningen åpent møte i aulaen på ungdomskolen i Eide. Målet med møtet var å se på muligheten til å opprette en interesseorganisasjon i lokalforeningens regi, som bl.a. skal ta for seg eldrepolitiske saker.

Jon Skarvøy kunne ønske de oppmøtte velkommen til dette spesielle møtet og redegjorde for målet. Han så frem til en konstruktiv kveld hvor bl.a. de store utfordringene med samhandlingsreformen ville være i fokus. Fylkessekretær Rolf Bjørseth hold et innlegg omkring lokalforeningens rolle i lokalsamfunnet og spesielt i forhold til de endringer samfunnet som har vært og som nå kommer til å bli. Han vektla betydningen av å få med yngre ressurspersoner i foreningen. Leder av Helseutvalget i fylket, Håvard Heggdal, holdt et glimrende foredrag omkring samhandlingsreformen. Han tok for seg både positive og negative sider. Han kom spesielt inn på dette at forholdene rundt om i kommunene ikke var tilrettelagt for at reformen ville virke fra 01.01.2012, som vedtatt. Enda gjenstår det mye og særlig er kommunene opptatt av økonomien som skal følge med reformen.

Kommunalsjef Monica K Tornes redegjorde for kommunens arbeid i forhold til samhandlingsreformen. Hun redegjorde også for kommunens helse- og omsorgsplan 2010 - 2016. I motsetning til flere andre kommuner, så kom hun med invitasjon om samarbeid. Kommunen har allerede vedtatt å tilrettelegge forholdene for et aktivt samarbeid med frivillig sektor, særlig med tanke på forebyggende tiltak. Dette var svært positivt og gledelig melding. Dette betyr at en interesseorganisasjon er mye nærmere enn først antatt. Bortsett fra at vi er uenige om kommunens tall vedrørende sykehjemsdekning, så er det all grunn til å forvente at eldres levekår i kommunen er og blir fokusert i tett samarbeid.

Enhetsleder Liv K L Naas fortalte så videre om hva som er foretatt i forbindelse med reformen. Det var tydelig at kommunen har arbeidet godt med denne og har satt seg store mål. Derfor uttryke også hun glede over det bebudede samarbeidet. Et viktig verktøy for at reformen skal kunne lykkes.

src=http://npfportal.pensjonistforbundet.no/portal/pls/portal/docs/1/1607123.JPG
En opplagt leder

0 resultater