Ring Bælj & Streng var som vanlig på plas smed frisk dansemusikk.

Trafikk, seniordans og felespill i N.Ringaker pensjonistforening

Transporttilbud, besøk fra kulturskolen og svingom på golvet var blant innslagene på møtet i Nordre Ringsaker pensjonistforening 14.november.

Høstmørket, ispedd tåke og delvis glatte veier, lå tungt over de nordlige delene av bygda da vi denne torsdagskvelden satte kursen mot Nordvang på Ring. Likevel hadde over hundre pensjonister våget seg ut for å få noen hyggelige timer sammen.

Arnold ønsket oss velkommen og hilste fra leder Georg som dessverre hadde sykdomsforfall. Vi åpnet med å synge "I natt jag drømde" med Steinar som forsanger, før sekretæren fikk ordet og refererte protokollen fra siste møte. Denne ble godkjent uten kommentar.

Kasserer Willy redegjorde deretter om den nye kontingentordningen, og det ble minnet om at folk må si fra om eventuelle adresseforandringer.
Deretter fikk representanter fra Hedmark Trafikk v/Kathrine Glomsvoll, ordet for å orientere om det nye busstilbudet Flex. Det går i grove trekk ut på at folk kan ringe og bestille buss etter behov etter faste rutetidider. Dette gjelder i første rekke fra Åsmarka, Kløvstadhøgda, Lismarka til Moelv og med retur på tidlig ettermiddag. HT stilte seg deretter til disposisjon for spørsmål fra publikum.

Så var det dans ! Seniordanserne fra Mesnali og Brøttum hadde slått seg sammen og kom og svingte seg for oss. Og de er kjempeflinke og gjorde stor lykke hos tilskuerne. Seks-åtte sanser viste de oss, noen bra rocka og noen rolige og med for oss innviklede "turer". Vi ser dem gjerne igjen. Blomster til lederen Hjørdis Østvang som takk.

Denne kvelden ble en skikkelig "kulturkveld". Nå gikk det fra de eldste til de yngste. Ringsaker kulturskole stilte med ni elever som viste hva de hadde lært siden skolestart. Først fikk vi høre lille Julia på fiolin. Hun spilte to stykker for oss og sjarmerte alle. Etterpå var det teatergruppa som spilte utdrag fra Shakespeares "En midtsommernattsdrøm". Stykket ble delt opp av musikalske innslag på klarinetter. Vi ble imponerte av ungene som stilte opp for oss, og de ble belønnet med sterk applaus, og et krus hver som takk, og lederne fikk buketter.

Etter alt dette var det tid for bevertning med gode smørbrød og kaker, og trekning av mange gevinster før Ring Bælj & Streng slapp til og fikk fart på beina våre i fine danserytmer. Avslutningen var velkjent, men ikke mindre like hyggelig for det: Broderring og Fedrelandssalmen.*
Våre møteplaner ble utdelt i løpet av møtet.

0 resultater