Årsmelding 2011 - Ny leder Joar Listou

Etter årsmøtet 20. februar har styret denne sammensetning:

Leder: Joar Listou
Nestleder: Per E Storhaug
Kasserer: Bjørn W Hellevik
 

0 resultater