Leder Oskar Petersen overleverte både diplom og forgylt hedersmerke til Tordis Nymoen.

Heder og ære til Tordis på Ilseng

Det ble ekstra festlig stemning på oktobermøtet i Ilseng pensjonistforening. Årsaken var utdeling av hedersbevis til trofast foreningsmedlem.

- Du har vært vårt mest trofaste medlem og har vært et kjent og kjært ansikt på møtene våre i veldig mange år. Derfor er det svært fortjent at vi i dag kan gi deg et synlig tegn på vår takknemlighet for din deltakelse i foreningen ! 
Med disse ordene overrakte han Pensjonistforbundets hedersdiplom til Tordis Nymoen. Med diplomet fulgte også forbundets halssmykke. Medlemmene viste med sterk applaus at de var enig i Petersens omtale av Nymoen.

Oktobermøtet var godt besøkt. Foruten diktopplesing av invitert gjest sto Rolv Bråthen for den musikalske underholdningen og ledet også an i allsangen. Fylkessekretær Finn-Åge Løvlien holdt foredrag om forbundets viktigste oppgaver det kommende året.

0 resultater