Trivelig medlemsmøte på «Møteplassen» 23. oktober 2013

Rundt 20 medlemmer hadde benket seg rundt bordet da lokalforeningen avviklet sitt medlemsmøte, onsdag 23. oktober.

Møtet ble som vanlig ledet av leder Marit Aakvik. I anledning dagen var fylkessekretær Rolf Bjørseth invitert for å orientere medlemmene om aktuelle temaer. Dette for at foreningen i år ikke hadde med deltakere på den årlige høstkonferansen. Han orienterte om lokallagsarbeid og de utfordringer vi står framfor. Særlig med tanke på å skape «nye arenaer» for nypensjonistene. Han viste også den foreløpige rapporten fra helseutvalget i forbindelse med deres kartlegging av eldresituasjonen for de syke eldre.

Det fint pyntede bordet ble etterhvert fylt med dagens måltid som var sosakjøtt. Dette ble etterfølg av kaffe med deilige kaker. Så fikk vi tradisjonelt loddsalg, med flere lykkelige vinnere.

Det ble også denne dagen sunget mange sanger, med tonefølge traktert av Gudmund Husby.

Alt i alt en hyggelig dag for alle de frammøtte

0 resultater