Ser fram til samarbeid med ny regjering

Mandag 9. september ble det klart at det fra høsten vil være en borgerlig regjering som vil styre landet. Pensjonistforbundet gratulerer og ser fram til et godt samarbeid med ny regjering.

Etter åtte år med rødgrønt styre, er det nå klart at de borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF sammen har flertall på stortinget. Selv om det fremdeles er uklart hvordan regjeringskoalisjonen vil se ut, varsler de fire partiene en ny politisk kurs.

Pensjonistforbundets ser fram til et samarbeid med de fire partiene, og har særlig store forventninger til eldrepolitikk innen helse og økonomi.

– De borgerlige partiene har mye politikk i sine partiprogram som støtter de sakene vi kjemper for, så vi ser fram til en spennende politisk høst, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman.

Norman forteller at det er særlig forventninger til politikk på områdene helse og økonomi.

– Noen av våre viktigste fanesaker er blitt løftet fram av enkelte partier i valgkampen, og vi ser nå fram til å se dem satt ut i livet, sier Norman.


Pensjonistforbundets viktigste saker som får støtte fra de borgerlige:

Lovfestet rett til sykehjemsplass: Støttes av Frp og KrF

Fjerne underregulering av løpende pensjon: Støttes av Frp

Fjerne avkortning for gifte/samboende: Støttes av Frp

Heving av minstefradraget for pensjonister: Støttes av Frp og Venstre

Fjerning av arveavgiften: Høyre, Frp, KrF og Venstre

Etablering av ett statlig helseforetak: Støttes av Høyre

Krav om rett til enerom på sykehjem: Støttes av alle partier

Støtte til en sterk frivillig sektor: Støttes av alle partier

Økt satsing på velferdsteknologi: Støttes av alle partier

Etablering av ny offentlig pårørendeomsorg: Støttes av Høyre

0 resultater