Generalsekretær Harald Olimb Norman under fjorårets høringer i Stortinget. I år blir det noen høringer på video, men for det meste skriftlig. (Skjermdump: Stortinget.no)

Nå starter høringene i Stortinget

Begrensninger i formen på grunn av smittefare.


Denne høsten vil høringene rundt statsbudsjettet få en annen form enn vanligvis. Dette skyldes selvsagt smittetiltak i bekjempelsen av Covid-19. Innspillene vil i større grad være skriftlige, men det varierer litt fra komité til komité hvordan det vil foregå. Noen arrangerer høringer via videokonferanse.

Her er noen utdrag fra Pensjonistforbundets skriftlige innspill til de ulike komiteene på Stortinget. Du kan laste ned alle innspillene i sin helhet (PDF) nederst på denne siden.

Pensjonistforbundets innspill til Finanskomiteen:

- I Nasjonalbudsjettet 2021 anslås lønnsveksten i 2021 til 2,2 prosent, og prisveksten til 3,5 prosent. Utsiktene er altså negativ reallønnsvekst. For pensjonistene blir det enda verre, da pensjonene øker med gjennomsnittlig lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Anslått vekst i pensjon under utbetaling blir dermed 1,4 prosent neste år. Disse anslagene gir en betydelig negativ realvekst for pensjonistene neste år, og viser at dagens metode for regulering av pensjon må endres. Pensjonistforbundet krever at pensjonene reguleres om lag på linje med lønnsvekst, og at det gjeninnføres forhandlinger i trygdeoppgjøret, slik systemet var før 2011.

Pensjonistforbundets innspill til Arbeids- og sosialkomiteen:

- Vi mener at flere år med negativ realvekst for pensjonistene viser med tydelighet at dagens reguleringsmetode må endres. Vi krever en gjeninnføring av forhandlinger i trygdeoppgjørene, og at pensjonene reguleres om lag på linje med lønnsveksten.

Pensjonistforbundets innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen:

- Pensjonistforbundet erfarer at kommunesektoren har uløste oppgaver og en rekke oppgaver som ikke løses godt nok. Det er behov for en reell styrking av sektoren. Det foreslåtte budsjettet medfører redusert økonomisk handlingsrom. Det vil gå utover både kvaliteten på og omfanget av tjenestetilbudet.

Pensjonistforbundets innspill til Familie- og kulturkomiteen:

- 2021 er merverdiavgiftskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner foreslått økt med 118,9 mill. kroner slik at ordningen blir på 1,8 mrd. kroner. Det er bra at det bevilges mer penger til denne posten, men vi vil understreke at det fremdeles er satt av mindre penger enn behovet. Vi mener at det må legges planer om en videre opptrapping hvor målet er at de frivillige organisasjonene kan få full merverdiavgiftskompensasjon.

Pensjonistforbundets innspill til Helse- og omsorgskomiteen:

- Pensjonistforbundet er svært skuffet over regjeringens forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Vi er bekymret for at de kortsiktige, økonomiske hensyn kan ha blitt avgjørende, slik at prinsippet om lik tilgang til helsetjenester uavhengig av økonomi, har blitt stilt i skyggen når man skal avgjøre nivået på egen-andelstaket. Å sikre lik tilgang til helsetjenester for befolkningen uavhengig av den enkeltes økonomi, forutsetter at brukerbetalingen ikke virker som et hinder for å oppsøke helsetjenester. Vi mener at økt pasientbetaling ikke ivaretar et godt fordelingshensyn eller reduserer sosiale forskjeller i helse.


Slik foregår høringene:

Det blir ikke muntlig høring i Arbeids- og sosialkomiteen. 

I Finanskomiteen fikk vi avslag på søknaden om å delta på muntlig høring – Finanskomiteen ønsket i etterkant å presisere at årets høring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2021 primært er skriftlige innspill.

I Kommunalkomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Helsekomiteen skal det være muntlige høringer via video:


Kommunalkomiteen har høring: 
19.10.2020
23.10.2020
Høringen  i kommunalkomiteen er satt opp mandag 19. oktober og etter planen er tiden fra klokken 12:56 til 13:03 til Pensjonistforbundet. Rett etterpå tar Pårørendealliansen over. 
Bostøttealliansen skal uttale seg ved Harald og Margrethe til kommunalkomiteen, etter planen fra klokka 16:02. 

Se mer på Stortinget sine nettsider: Kommunal- og forvaltningskomiteen


Familie- og kulturkomiteen har høring: 
20.10.2020
23.10.2020
Høringen i Familie-og kulturkomiteen for Pensjonistforbundet er tirsdag 20. oktober fra klokken 13.52 -13.55. Der er det felles høring med fem andre instanser, hvor tiden er satt opp fra og med kl. 13.46. Det blir felles spørsmålsrunde når alle fem har holdt sine innlegg. Men det er bare satt av to minutter til spørsmål da, så det er ikke sikkert Pensjonistforbundet får noe spørsmål. 

Se mer på Stortinget sine nettsider: Familie- og kulturkomiteen


Helsekomiteen har høring: 
26.10.2020
27.10.2020
Pensjonistforbundet skal på høring i helse- og omsorgskomiteen tirsdag 27. oktober, i siste pulje for dagen, fra og med klokken 15.16 til 15.19. Program for denne høringen finner du på Stortingets nettsider, der vil det også komme en link til videovisning av høringen.


Vi håper at man kan følge høringene via nett. På kommunalkomiteens sider står det «Nett-TV kommer», mens hos Familie- og kulturkomiteen står det,  «Ikke nett-TV».

0 resultater