Bildet tatt på årsmøte 2019. Fra venstre leder Jan A. Samuelsen, Arnhild K. Hegge,  Alf Stenersen og Solveig Hætta. Roald Basma er  ikke med på bildet, ble valgt som styremedlem på dette årsmøtet

STYREMØTE

Pensjonistforbundet Finnmark avholder neste styremøte tirsdag 20. oktober 2020 i Karasjok

 

Sakliste

39/20 Årsmøte 2021

40/20 Helseutvalg – utnevne medlemmer

41/20 Helseutvalgets oppgaver

42/20 Regnskap – til og med 30.9.2020

43/20 Høring – Forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

44/20 Sparebank1 nedleggelse av avdelinger.

45/20 Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune

46/20 Medisin utkjøring i distriktene.

0 resultater