Utsnitt av Årsmøtet 2020 - god avstand i hht smittevernreglene. Foto: Karstein Kristiansen

VELLYKKET ÅRSMØTE I KIRKENES PENSJONISTFORENING

KARSTEIN KRISTIANSEN NY NESTLEDER
Kirkenes Pensjonistforening gjennomførte sitt årsmøte 2020 mandag den 24.08. 48 medlemmer møtte og arrangementet ble gjennomført i hht smittevernreglene – max 50 personer, 1 meters avstand mv.

Pr årsskiftet var det 475 medlemmer i foreningen.

Stor aktivitet preger 2019 – 8 styre- og 7 medlemsmøter i perioden.

Sosial aktivitet er viktig – enten i eget hus eller arrangementer i regi av Eldrerådet og de andre pensjonistforeningene i Sør-Varanger. I 2019 var det en meget positiv tur til Algarve i Portugal.

Av viktige saker nevnes: Innhold i medlemsmøtene, samarbeidet med Eldrerådet, uttalelser om situasjonen som har vært ved Kirkenes Sykehuset, krav om utvidet Mamografitilbudet utover 69 år, dataopplæring, åpne møter med bla Carstein O Five – «Pensjonisten og sin økonomi» mv

Etter kommunevalget er følgende av våre medlemmer med der: Karstein Kristiansen, Roald Basma og Wenche Randal.

Vi er også opptatt av pensjonistene kår i Sør-Varanger og på landsplan. Få bort underdekningen på vår pensjon (-0,75%) er viktig samt at vi må få tilbake forhandlingsretten. Videre er vi «vaktbikkjer» ovenfor kommunen og tilbud om sykehjemsplasser, omsorgsboliger og muligheten til å bo lengst mulig hjemme!

Vi trenger flere medlemmer! Vis solidaritet med den viktige jobben Pensjonistforeningen/Pensjonistforbundet gjør – meld deg inn!

Du behøver ikke besøke Pensjonisten, med støtt opp under vårt arbeid som samfunnsaktør!

Karstein Kristiansen rykket opp som ny nestleder etter Karin Danielsen.

Styret består nå av:

Nils-Edvard Olsen, leder, Karstein Kristiansen, nestleder (ny), Tove I Olsen, sekretær, Steinar Iversen, kasserer, Karl Karlsen, styremedlem, Roald Basma, styremedlem (gjenvalgt). Vararepresentanter: Astrid Tolk, gjv, Jorun Kosnes, ny, Anne Flaatten, gj.v og Åshild Dahl, ny.

Økonomien er tilfredsstillende i foreningen.

VELKOMMEN til oss i Kirkenes Pensjonistforening.

0 resultater