Annbjørg mottar velfortjent heder fra styrets leder. Foto: Karstein Kristiansen

ANNBJØRG MYRVOLD HEDRET AV KIRKENESPENSJONISTENE – TILDELT HEDERSTEGNET PÅ ÅRSMØTET

Kirkenes Pensjonistforening gjorde følgende enstemmige vedtak på sitt årsmøte den 24. august:
Årsmøte 2020 tildeler Hederstegnet m diplom og hedersmerke for lang og tro tjeneste i Kirkenes Pensjonistforening til:
Annbjørg Myrvold

Begrunnelse: Annbjørg har vært en av de trofaste på kjøkkenet over år samt deltager i utallige komiteer. Videre har hun vært medlem av husstyret. Pertentlig i sitt arbeid, men ikke minst et godt direktiv til styret og husstyret! Vi takker henne for en flott innsats til gavn for oss medlemmer av pensjonistforeningen og de som skal være brukere av huset. Alltid berett er et godt uttrykk som passer på Annbjørg. Takk!

Vi takker for innsatsen så langt – og ser deg gjerne i kafeen/kjøkkenet fremover!

0 resultater