Nyhetsbrev

Nyhetsbrev - august 2020

Innhold
Årsmøte 2020 - utsatt.
Neste styremøte
Helseutvalg.
Helseutvalget mandat.

Årsmøte 2020 - utsatt.

På styremøte 26. mai 2020 vedtok styre å utsette årsmøte til 2021 dersom vi ikke får gjennomført det før 1. oktober 2020.

Styret har på styremøte 20.8.20 vedtatt å utsette årsmøtet til 2021 etter anbefalinger fra Pensjonistforbundets sentralstyre på grunn av korona smitte. Selv om vi i Finnmark har lite smitte, så vil Pensjonistforbundet ha like anbefalinger over hele landet.

Neste styremøte

Neste styremøte blir avholdt tirsdag 20. oktober 2020 i Karasjok

Helseutvalg.

Pensjonistforbundet Finnmark ønsker å få utnevnt et helseutvalg på 3 medlemmer. I den forbindelse ønsker styre at lokalforeninger og medlemmer kommer med forslag på medlemmer til Helseutvalget.

Helseutvalget mandat.

Helseutvalget er et rådgivende utvalg for styret i fylkesforeningen og avgir sine uttalelser og rapporter til dette.

Helseutvalget skal medvirke til at Pensjonistforbundets helsepolitiske program blir gjennomført.

Helseutvalget behandler:

Saker som Pensjonistforbundets sentrale organer ønsker behandlet.

Saker som fylkesforeningen ønsker behandlet.

Saker som helseutvalget selv tar opp.

0 resultater