Kommende webinarer for tillitsvalgte

Her er alle datoene for tillitsvalgt-webinarer i august.

Til deg som er tillitsvalgt i en lokal pensjonistforening i Pensjonistforbundet:

Webinar er et nytt ord for oss i Pensjonistforbundet – det er enkelt sagt et digitalt møte, som vi har innført som erstatning for fysiske møter, som følge av de begrensninger korona-situasjonen har satt.

For at vi skal kunne møte deg som er tillitsvalgt lokalt, har vi derfor satt opp en møterekke i august. Vi ønsker at du og flere av styremedlemmene lokalt setter av tid til å delta. En måte å gjøre det på er å samle hele styret og delta via en stor skjerm, slik at alle får sett og hørt.

Formålet med møtet er å gi viktig informasjon om Pensjonistforbundets aktiviteter, slik at vi opprettholder den viktig kontakten og informasjonsflyten mellom de ulike leddene i organisasjonen. Fylkesledere og fylkessekretærer blir også invitert.

Innkalling til møtene, med lenke til webinaret og veiledning for å delta, kommer i første halvdel av august. Vi håper du allerede nå holder av tidspunktet i kalenderen din.

 

Oversikt webinarer august 2020

Emne: Status Pensjonistforbundet
Målgruppe: Tillitsvalgte
Innledere: Harald Olimb Norman og Jan Davidsen

Dato

klokkeslett

område

20.august

10.00-11.30

Hedmark

Oppland

24.august

10.00-11.30

Østfold

Akershus

25.august

10.00-11.30

Buskerud

Vestfold

Telemark

25.august

12.00-14.00

Agder

Rogaland

26.august

10.00-11.30

Hordaland

Sogn&Fjordane

27.august

10.00-11.30

Trøndelag

27.august

12.00-14.00

Nordland

Troms

Finnmark

28.august

10.00-11.30

Møre og Romsdal

31.august

10.00-11.30

Oslo

 

 

 

0 resultater