Samordningsfellen dreier seg om offentlig ansatte som får lavere og lavere offentlig tjenestepensjon desto lenger de står i arbeid etter 67 år.

Samordningsfellen opp i Stortinget

Viktig for de pensjonistene som har fått redusert sin tjenestepensjon.

Etter at Pensjonistforbundet torsdag presenterte samordningsfellen for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, dro komitemedlem Per Olaf Lundteigen (SP) rett til Stortingssalen, hvor han fremmet forslag om å rette opp i denne uretten.

Det betyr at Stortinget skal behandle saken over sommeren. Her kan du lese representantforslaget som ble fremmet.

- Å rette opp i dette vil være viktig for de pensjonistene som har fått redusert sin tjenestepensjon, og det vil også være i tråd med pensjonsreformens prinsipper om at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Samordningsfellen dreier seg om offentlig ansatte som får lavere og lavere offentlig tjenestepensjon desto lenger de står i arbeid etter 67 år. Dette ønsker Pensjonistforbundet å rette opp i, slik at de som har fått redusert sin tjenestepensjon skal få den pensjonen de burde, og også for å forhindre at flere rammes av dette fremover.

Professor emeritus Bjarne Jensen og rådgiver Sindre Farstad fra Pensjonistforbundet holdt presentasjonen for medlemmer av Arbeids- og sosialkomiteen. Initiativtaker til møtet var Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet.

Med i salen var også statssekretær Vegard Einan fra Høyre og Silje Aslaksen og Roar Bergan fra Arbeids- og sosialdepartementet, som gjorde rede for departementets syn på saken.

Du kan laste ned Pensjonistforbundets rapport om samordningsfellen her:

0 resultater