Grafikken viser hvor store andeler av overskuddet til fripolisekundene som har gått til økte pensjonsytelser (årlig gjennomsnitt 2017 – 2019).

Store forskjeller på fripoliser

Ett livselskap tilfører kundene klart bedre resultater enn de andre.

For tredje år på rad har Pensjonistforbundet gjennomgått årsrapportene fra de fem livselskapene i Norge som forvalter fripoliser.

 

Fripoliser utgjør i dag en stor del av private tjenestepensjoner, med en verdi på til sammen 325 milliarder kroner. Rapporten «Kundenes fripoliseregnskap 2019» viser oppsiktsvekkende store forskjeller når det gjelder hva kundene blir tilført av overskuddsmidler.

 

Med regnskap for tre år kan en nå vurdere utviklingen over tid:

 

Samlet overskudd til kundene i % av kapital per 31. desember

 

2017

2018

2019

Gjennomsnitt 2017-2019

SpareBank 1 Forsikring

2,97 %

2,07 %

5,91 %

3,65 %

Gjensidige Pensjonsforsikring

0,45 %

2,53 %

1,69 %

1,56 %

Nordea Liv

0,99 %

1,47 %

1,74 %

1,40 %

DNB Liv

1,05 %

0,39 %

0,36 %

0,60 %

Storebrand livsforsikring

(ikke oppgitt)

0,42 %

0,68 %

0,55 %

 

 

Sparebank 1 Forsikring tilfører kundene klart bedre resultater enn de andre livselskapene, med Gjensidige Pensjonsforsikring på andreplass.

 

Det er imidlertid bare en begrenset del av overskuddet som går til å øke pensjonsytelsene:

 

 

Overskudd til fripolisekundene. Årlig gjennomsnitt 2017 – 2019.

 

Overskudd til kundene i prosent av kapital

Herav til økte pensjonsytelser

SpareBank 1 Forsikring

3,65 %

1,14 %

Gjensidige Pensjonsforsikring

1,56 %

0,49 %

Nordea Liv

1,40 %

0,09 %

DNB Liv

0,60 %

0,25 %

Storebrand livsforsikring

0,55 %

0,16 %

 

Gjennom de siste tre årene har Sparebank 1 Forsikring økt pensjonsytelsene mest, med 1,14 % per år i gjennomsnitt. Nordea Liv har økt pensjonene minst, med 0,09 % per år.

 

Ingen av disse resultatene er imidlertid tilstrekkelig til å holde tritt med prisøkningene i samme periode, som har vært på 2,2 % i gjennomsnitt de siste tre årene ifølge Statistisk sentralbyrå. Pensjoner fra fripoliser faller derfor mye i verdi hvert eneste år.

 

Den delen av kundenes overskudd som ikke benyttes til økte pensjonsytelser, går til såkalte tilleggsavsetninger. I dag står 12 milliarder kroner på kundenes kontoer som tilleggsavsetninger, men med dagens regler vil rundt 9 av disse milliardene aldri bli betalt ut til dem det gjelder. Tallene vil øke i årene fremover. I forbindelse med at regelverket for fripoliser nå er oppe til vurdering, har Pensjonistforbundet krevd at reglene endres slik at kundenes penger faktisk blir utbetalt til kundene.

 

I tillegg har Pensjonistforbundet bedt om at det gjøres mer gjennomgripende tiltak for at fripolisene kan forvaltes med større avkastning enn i dag, slik at fripolisenes kjøpekraft kan opprettholdes.

 

Regnskapene viser for øvrig at det er de to livselskapene med minst andel av markedet som gjør det best. Ved utgangen av 2019 var selskapenes andel av fripolisemarkedet (pensjonskasser holdes utenom):

 

Markedsandeler per 31. desember

 

2017

2018

2019

DNB Liv

43,0 %

42,4 %

42,3 %

Storebrand livsforsikring

41,9 %

42,1 %

42,2 %

Nordea Liv

11,0 %

11,3 %

11,1 %

SpareBank 1 Forsikring

2,8 %

2,9 %

3,1 %

Gjensidige Pensjonsforsikring

1,3 %

1,3 %

1,3 %

 

100 %

100 %

100 %

 

 

«Kundenes fripoliseregnskap» for de tre siste årene og andre rapporter vedrørende fripoliser er lagt ut på Pensjonistforbundets nettsider.

 

Lenker til direkte nedlasting:

Kundenes fripoliserapport 2018 (PDF)

Kundenes fripoliserapport 2017 (PDF)

Rapport fra Pensjonistforbundet, «Hvem får overskuddet fra fripolisemilliardene?» (PDF)

Rapport fra FAFO, «Ikke som forventet - Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet» (PDF)

 

 

0 resultater