Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er fornøyd med at budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp resulterte i tiltakspakke på 400 millioner kroner til eldre. Nå gjentår Stortingsbehandlingen. (Foto: Johnny Syversen)

- Fornøyd med tiltakspakke til eldre

Vårt krav om 400 millioner til eldre er med statsbudsjettet.

- Dette er vi svært fornøyd med, sier forbundsleder Jan Davidsen. 

Kravet fra Pensjonistforbundet ble sendt til regjeringen i mars, og er siden også distribuert til alle partier på Stortinget. Det var Fremskrittspartiet som bragte det inn i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. - Fremskrittspartiets nestleder tok kontakt og vi har hatt en god dialog, sier Davidsen, som nå håper på en positiv sluttbehandling i Stortinget. 

Pensjonistforbundet påpekte behovet for ekstratiltak for eldre, for å forebygge ensomhet og bidra til aktivitet etter en tung tid. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp ligger dette nå inne, i form av penger både kommuner, organisasjoner og private aktører kan søke på.

Viktig signal

- Dette er et svært viktig signal til landets eldre, som både er i den største risikogruppen for Covid-19 og som har vært særlig hardt rammet av tiltakene for å begrense smitten, sier Davidsen.

Eldre over 65 år må fortsatt være forsiktige, selv når samfunnet nå gradivis åpner opp.

- Vi håper derfor disse milionene kan bidra til tiltak som kan komme raskt i gang - det haster for mange, understreker Davidsen. 

0 resultater