Inger Johanne Knudsen minnes som  en menneskekjenner med et smittende humør, og med et engasjement det står respekt av. 

Minneord Inger Johanne Knudsen

Det er med sorg vi har mottatt budskap om Inger Johanne Knudsens bortgang.

Et usedvanlig engasjert menneske er gått bort. Våre tanker går til Inger Johannes nærmeste familie og venner og deres tap.

Pensjonistforbundet har mistet en kapasitet som viet 17 år av sitt voksne liv som tillitsvalgt på alle plan i organisasjonen. Hun var blant annet forbundets nestleder i en 5-års periode. Hun hadde et engasjement for de svakeste som det virkelig står respekt av, og hun brukte sin kompetanse til gjennomslag for mange eldrepolitiske saker både nasjonalt og lokalt. Hun var opptatt av omsorgen i institusjon og hun glødet for eldrerådene som talerør for de voksne i befolkningen. Hun brukte sin yrkesmessige erfaring fra eldreomsorgen i arbeidet med å bedre kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene. Organisering av tjenestene basert på hele stillinger var viktig for kvaliteten, men også for likestillingsarbeidet for Inger Johanne.

Gjennom sine år i Pensjonistforbundet var hun i to perioder vår representant i Statens Seniorråd, hvor hun med tyngde fremmet og fikk gjennomslag for arbeid for et mer aldersvennlig samfunn.

Inger Johanne Knudsen var en menneskekjenner med et smittende humør og var flink til å se mulighetene i de menneskene hun hadde rundt seg. På den måten inkluderte hun sine omgivelser. Hun var bestemt og direkte, du visste alltid hvor du hadde henne. Hun var kunnskapsrik og hadde lang erfaring, aldri redd for å tenke nytt og med tidvis utradisjonelle synspunkter. Men alltid i beste mening for å få en beslutning som gavnet gruppen hun følte seg som ombudsperson for.

De senere år var det Bergen eldreråd som var hennes arena for eldreengasjement. Et engasjement hun visste å forvalte helt til det siste.

Vi er mange som skal bøye hodet i en siste takk og hilsen for hennes inspirerende og engasjerende år i Pensjonistforbundets virke.
 

Jan Davidsen, forbundsleder
Harald Olimb Norman, generalsekretær

 

 

0 resultater