Nyhetsbrevet nr. 3 - mai 2020

Informasjon fra Pensjonistforbundet Finnmark

Årsmøte 2020.

Korona virus og smittefaren har gjort at vi måtte utsette årsmøte og andre møter. På styremøte 26. mai 2020 vedtok styre å utsette årsmøte til 2021 dersom vi ikke får gjennomført det før 1. oktober 2020.

Styremøte protokoll til lokalforeninger

Det er kommet inn ønske om å få styreprotokoll tilsendt lokalforeninger. Pensjonistforbundet Finnmark har sendt sakliste ut og lagt på hjemmesiden Pensjonistforbundet.no. Dette er for at medlemmer og lokalforeninger kunne se hvilke saker Pensjonistforbundet jobbet med. På styremøte 26. mai 2020 gjorde styret vedtak om at vi fortsetter å sende ut sakliste til lokallagene, og at Nyhetsbrevet er info fra styret i Pensjonistforbundet Finnmark.

Årsmelding og regnskap 2019

Årsmelding og regnskap 2019 ble sendt til valgte årsmøterepresentanter for godkjenning.

Det er kommet svar fra 26 av 29 representanter innen fristen 23.5.20, alle har godkjent både årsmelding og regnskap. Dermed har styret vedtatt: Årsmelding og regnskap 2019 er godkjent av 26 valgte representanter, 3 av representanter har ikke sendt inn svar.

Berlevåg pensjonistforening.

Berlevåg pensjonistforening er nedlagt, regnskapet er avsluttet og bankbeholdning er overført til Pensjonistforbundet Finnmark. Beholdning er satt på egen konto og skal være sperret i 5 år ifølge vedtektenes §17 Oppløsning-Utmelding. Dersom det blir opprettet en forening i Berlevåg som blir tilsluttet Pensjonistforbundet innen 5 år, vil pengene bli overført til den foreningen.

Seniorstrøm – ny medlemsfordel.

Seniorstrøm er en eksklusiv medlemsavtale som er inngått mellom Pensjonistforbundet og Ishavskraft. Det blir oppgitt at avtalen består av: Spotpris + påslag på 7,44 øre/kWh. Dette gjelder ikke Finnmark eller Nord-Norge. Vi har egen avtale om strøm, bl.a. er vi fritatt for moms. Fra Ishavskraft får vi opplyst at For Nord-Norge er det 5,95 øre/kWh i påslag. For Nord-Troms og Finnmark er påslaget 3,2 øre/kWh.

Vi anbefaler å ta kontakt med Ishavskraft for å få eksakt pris på strøm, Idar Ophaug, telefon 776 66 500 / e-post: senior@ishavskraft.no

Pensjonistforbundet Finnmark ønsker alle medlemmer en God Sommer !

0 resultater