Generalsekretær Harald O. Norman reagerer på usolidarisk og utrettferdig lovforslag.

- Dette er aldersdiskriminering

Pensjonistforbundet synes at lovforslag er usolidarisk overfor de over 67.

I et brev til Stortingets arbeids- og sosialkomité ber Pensjonistforbundet om at et lovforslag ikke skal forskjellsbehandle de over 67 år.

Pensjonistforbundet viser til forslaget til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (Stortingsproposisjon 116 L 2019-2020).

- I forslaget som foreligger er personer over 67 år ekskludert. Dette er aldersdiskriminering og svært urettferdig, mener generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

Ikke godt nok grunnlag

Ekskluderingen er begrunnet med at disse kan ta ut alderspensjonen sin.

- Retten til uttak av alderspensjon er imidlertid ikke et godt grunnlag for å svekke øvrige rettigheter, mener Norman, og utdyper:

- Inntektsbortfallet kan være betydelig for dem det gjelder, og pensjonen kompenserer ikke for dette. De aller fleste som er over 67 år har allerede startet uttaket sitt av pensjon, slik at pensjonen kommer ikke som noen ekstra utbetaling når øvrig inntekt bortfaller.

Svært usolidarisk

Etter pensjonsreformen kan man starte uttaket av alderspensjon allerede fra 62 år.

- Hvorfor skal ikke en som er 67 år eller eldre og som har startet uttaket av sin pensjon få kompensasjon, når en 62-, 63-, 64-, 65- eller 66-åring som har startet uttaket av sin pensjon får det?

Pensjonistforbundet konkluderer at regelverket er i strid med oppfordringen om å stå lenger i arbeid. Arbeidere over 67 år skyves ut i kulda og må klare seg på egne opptjente pensjonspenger. Det er svært usolidarisk.

Pensjonistforbundet ber om at kompensasjonsytelsen innføres uten aldersgrenser.

0 resultater