PENSJONISTEN ÅPNER 13. MAI KL 09.

Styret har vedtatt å åpne Pensjonisten onsdag og fredag fra den 13.05 – åpningstid 9-13.
Velkommen!
 
Vi følger smittevernreglene!
 
Utleie:
Styret har også gitt åpning for utleie av lokalene. Smittevernreglene overholdes. Kontakt Husstyrets leder Karl Karlsen, tlf 91168219.
 

 

CORONAREGLER VED UTLEIE

 

«PENSJONISTEN»

 

 

 

1.    Arrangør-ansvarlig

 

2.    Arrangøren forplikter seg til å føre deltagerliste over alle deltagere ved sitt arrangement. Listen skal være tilgjengelig for kommuneoverlegen/smittevernlegen i inntil 14 dager etter arrangementet.

 

3.    Inntil 50 deltagere med minimum 1 meter avstand mellom hver person.

 

4.    Hygienetiltak

 

a.    Håndvask m/ sprit

 

b.    Vask av dørhåndtak, vannkraner på toaletter mv hver time under arrangementer.

 

c.     Matservering fra buffe er IKKE TILLATT, jfr myndighetenes bestemmelser.

 

5.    HUSK: TA ANSVAR! Vi har alle et ansvar for å begrense smittespredning.

 

 

 

LYKKE TIL!

 

Kirkenes, den 7.05.20                                                                            Styret

 

 

 

0 resultater