Mange eldre er bekymret for både å få en lungebetennelse og bli smittet av koronaviruset.

Mangel på pneumokokkvaksine

Pensjonistforbundet engasjerer seg for at det skal komme en løsning.

Folkehelseinstituttet oppfordret den 24. februar personer i risikogruppen til å ta pneumokokkvaksinen.

Pensjonistforbundet har støttet dette initiativet og oppfordret eldre til å ta pneumokokkvaksinen. Vi har informert om dette til våre tillitsvalgte og 250.000 medlemmer. Mange eldre har tatt oppfordringen og henvendt seg til fastleger og apotekene for å få vaksinen.

Pneumokokkvaksinen ble dessverre tidlig utilgjengelig for mange eldre i risikogruppen. Pensjonistforbundet har mottatt flere mailer fra eldre som ikke har fått tilgang på denne vaksinen og som er i risiko-gruppen.

Solgte 14.000 vaksiner på en uke

En uke etter at Aftenposten skrev at alle over 65 år blir anbefalt å ta vaksine mot en spesiell form for lungebetennelse, begynte apotekene å gå tomme for vaksinen.

Mellom 4. og 10. mars ble det solgt 14.200 pneumokokkvaksiner fra apotekene, ifølge kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal. Tilsvarende periode i 2019 ble det solgt noen hundre pakninger.

- Pensjonistforbundet ber Folkehelseinstituttet om å arbeide for økt tilgang til pneumokokkvaksine til eldre i risikogruppen i Norge. Vi er enig i at vi trenger en prioritering til de som trenger det det mest, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Mange er bekymret

- Pensjonistforbundet er klar over at vi er i en helt spesiell situasjon med stor usikkerhet når det gjelder koronapandemien, men vi håper likevel at helsemyndighetene kan bidra til økt tilgang til pneumokokkvaksine til eldre i risikogruppen.

Mange eldre er bekymret for både å få en lungebetennelse og bli smittet av koronaviruset.

- Vil eldre i risikogruppen få tilgang til pneumokokkvaksinen? Forbundet ber Folkehelseinstituttet oppdatere informasjonen om status vedrørende pneumokokkvaksinen og gi råd til risikogruppene, sier Davidsen.

Svaret fra seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen i Helsedirektoratet er at det jobbes med nye leveranser som er på vei inn.

- Eldre og andre sårbare grupper er selvsagt prioritert, opplyser Henrichsen.

Forebygge sekundærinfeksjoner

Folkehelseinstituttet har tidligere presisert overfor Aftenposten at det ikke er endringer i anbefaling om hvem som vanligvis bør ta vaksinen, men siden etterspørselen har økt så mye, er det begrenset hvem som kan få vaksinen.

– I forbindelse med covid-19 utbruddet ble anbefalingene tydeligere kommunisert for å forebygge sekundærinfeksjoner med pneumokokker og for å redusere antall personer som krever avansert sykehusbehandling i en periode der helsetjenesten allerede er under et stort press, skriver FHI.

Pågående mangelsituasjon

Pneumokokkvaksinen er ifølge Dagens Medisin det første preparatet som er satt opp på listen over legemidler som ikke kan parallelleksporteres fra Norge.

Parallelleksport betyr at legemidler som er pakket, produsert og importert til Norge for salg i det norske markedet, eksporteres av legemiddelgrossist til et annet land.

Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket (SLV), begrunnes eksportforbud på pneumokokkvaksine (pneumokokk, renset polysakaridantigen) med en pågående mangelsituasjon.

– Vi må være sikre på at det vi nå har i Norge forblir i Norge, sier Madsen til Dagens Medisin.

FHI har et begrenset lager

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen og håper på nye leveranser i mai, men innrømmer at volum på leveranser i tiden fremover er usikkert.

Vaksinene som er igjen er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

  •     Hivinfeksjon / aids (Blå resept)
  •     Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
  •     Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
  •     Cerebrospinalvæskelekkasje
  •     B-cellesvikt
  •     Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  •     Organtransplantasjon

Jostein Soldal legger til at åpotekene er opptatt av at de personene som trenger vaksinen mest, skal få flest mulig av de dosene som fortsatt finnes.

– Derfor er det flere apotek som prøver å holde litt igjen på vaksinene når andre enn de som er i høyrisikogruppene kommer på apoteket med resepten, sier han.

0 resultater