TT-ordningen – innflytelse på politiske prosesser

Pensjonistforbundet i Østfold har sammen med Akerhus og Buskerud bedt fylkesrådet om å være med å utforme ny TT-ordning for Viken fylkeskommune.

I henvendelsen til fylkesrådet er det påpekt at Pensjonistforbundet er glad for at fylkesrådet gjennom den politiske plattformen har signaliserer at organisasjoner skal gis mulighet til å påvirke politiske prosesser i den nye fylkeskommunen.

Videre er vi glade for signalene de gir om å sikre en best mulig TT-ordning, og gjennomgå ordningen med bestillingstransport sett i sammenheng med TT-kort.

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

Pensjonistforbundet i Viken vil svært gjerne delta i arbeidet med en slik gjennomgang av TT- ordningen sett i sammenheng med annen bestillingstransport.

0 resultater