Bekymringstelefonen i Pensjonistforbundet


I disse koronatider vil Bekymringstelefonen i Pensjonistforbundet - 94 85 60 04 -være åpen syv dager i uken kl. 08.00-20.00.

De som betjener Bekymringstelefonen, har faglig bakgrunn fra helse- eller sosialsektor, og de har god erfaring med hva brukerne trenger. De er selvsagt underlagt taushetsplikt.

0 resultater