Årsmøtet er utsatt

Smittefare og utbredelse av koronaviruset gjør at Pensjonistforbundet Trøndelag avlyser årsmøtet som skulle holdes 23. mars. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato.

 

Helsemyndighetene har informert om at eldre og syke er den mest utsatte gruppen når det gjelder viruset. Vi synes derfor at det beste er å utsette møtet i denne usikre situsjonen vi er i akkurat nå.

0 resultater