Ilseng samfunnshus er stedet for hele Stange når eldredagen feires. Her fra arrangementet i 2008.

Årsberetning 2012

Ilseng pensjonistforening summerte opp 2012 som et aktivt år med godt samarbeid da årsmøtet fant sted. Her kan du lese årsmeldingen.

Årsmelding for Ilseng pensjonistforening 2012:
Ved utgangen av året hadde foreningen 125 medlemmer, herav 70 kvinner og 55 menn. To medlemmer hadde flermedlemskap, og 16 medlemmer hadde kollektivt medlemskap. Medlemskontingenten var  200 kroner. Mesteparten av disse pengene gikk til Pensjonistforbundet sentralt.

Styret har bestått av Oskar Petersen (leder), Aage Baardseth (nestleder), Arvid Hagelund (kasserer), Otto Kr.Østlund (sekretær), Reidar Stubberud (styremedlem), og med Solveig Wilson som varamedlem.

Baardseth tok over etter Astri Skjønsberg som frasa seg gjenvalg. Dessverre gikk Otto Kr. Østlund bort, og Bernhard Høiberget har vikariert i hans sted det meste av året.

Andre tillitsverv: Tormod Mygland (ansvarlig webside og møter i styremøter).
Reidar Bråthen og Tormod Mygland (revisorer).
Astrid Stenhaug og Bjørg Vestgård (turkomite).
Ann Carol Stubberud hadde frasagt seg gjenvalg.
Solveig Hansen, Ragnhild Petersen og Sverre Wilson (valgkomite).
Representanter til PF Hedmarks årsmøte 2012: Leder, nestleder og kasserer.

Underholdere og foredragsholdere:
Magnhild Lersveen, Per Ottinsen, Jan Arne Berg, Finn-Åge Løvlien, Magne Nordseng, Arnfinn Standerholen, Olav Fredriksberg, Bente Engelberg, Svein og jentene, Bjørn Hansen, Terje Søhagen og kone, Tangen Blandede, Rolv Bråthen. Flere av medlemmene har dessuten bidratt med opplesninger og fortellinger.

Alle ordinære medlemsmøter - åtte i tallet - er blitt holdt i Ilseng Samfunnshus, i den minste salen. Møtene ble annonsert i HA med frammøte siste torsdag i måneden kl. 18.00. I månedene februar, juni, juli og desember hadde vi ikke slike møter. Frammøtet har variert mellom 42 og 67 tilstedeværende. På hvert møte ble det servert karbonadesmørbrød og kake til kaffen. Inngangspengene var 70 kroner. Faste poster på disse møtene var: Åpning, protokoll, skriv, underholdning, bevertning, loddsalg, trekning og avslutning. Vi avsluttet møtene med å synge "La oss leve for hverandre".

Styremøtene - ni i alt - er blitt holdt på tirsdager. På samme måte som før har en på disse møtene planlagt medlemsmøter, årsmøte og andre sammenkomster. En har også gjennomgått skriv og andre henvendelser som stadig kommer til foreningen. Styremedlemmene har hatt god kontakt med hverandre og med turkomiteen som ofte har vært representert på møtene.

Årsmøtet 2012 ble holdt i Ilseng Samfunnshus torsdag 23.februar med 67 medlemmer til stede. Medlemmer som var gått bort siste året ble minnet med ett minutts stillhet. Etter at årsmøtesakene var unnagjort ble det servert gryterett med salat og potetmos, sjokoladepudding med vaniljesaus og kaker og kaffe. Bjørn Hansen sto for underholdningen.

Den 26.juni hadde medlemmene sesongavslutning på Malungen Gjestegård. Det var fint sommervær, og 69 pensjonister deltok. Bente Engelberg underholdt med sang og musikk. Eldredagen ble markert på Ilseng 1.oktober. Det var pensjonistforeningene på Stange og Ottestad som var ansvarlige for arrangementet.

Julebord hadde foreningen 14.desember på Ilseng Samfunnshus. Det var mye god julemat, sang og dans. Bjørn Hansen underholdt. Dette var en hyggelig kveld. I peisestua på Ilseng Samfunnshus var det julekaffe for pensjonistene 3.juledag. Det møtte 46 medlemmer. Rolv Bråthen underholdt med sang og musikk. Dette arrangementet ser ut til å bli populært blant pensjonistene.

Astrid Skjønsberg og Oskar Petersen deltok på kulturkonferanse i Stange rådhus 27.februar. Leder og kasserer har deltatt på årsmøte i PF Hedmark, på åpent møte på Høyvang 27.september og på lederkonferansen 2. og 3.oktober.

Den 22.mars hadde vi tur til Stortinget. Vi stoppet på Mortens kro. Været var vårlig, og 52 pensjonister hadde en fin tur. Foreningen hadde tur til Nes eldresenter på Årnes den 18.april med 59 pensjonister for å se seniorkabareten der. Dette var fjerde gangen vi besøkte Nes, og disse turene faller i god smak. Sommerturen gikk til Loen, en naturperle i Nordfjord 21.-24.juni. Det var også utflukt til Olden og Stryn. Turen ble arrangert i samarbeid med Løten pensjonistforening. Fra Ilseng deltok 20 og fra Løten 13 pensjonister. Deltakerne var heldige med været, og turen var vellykket.
Dagsturen til Oscarsborg festning ble arrangert 19.september. Det var fint vær, og 49 pensjonister deltok denne gang. Vi fikk god orientering om hva som skjedde der den 9.april 1940. Handleturen til Charlottenberg hadde vi 12.november. Vi stoppet som vanlig på Kongsvinger gjestegård. Her deltok 58 pensjonister.

For henimot 30 eldre er trimmen hver tirsdag kl. 11.00 blitt viktig. Vi starter med gymnastikk i en time før vi går over til kaffe, rundstykker og sosialt samvær. Øvelsen er viktige for eldre for å opprettholde bevegeligheten og balansen. Anne Hilde Oustad og i en kortere periode Else Marie Bysveen har siste året vært instruktører. Aktiviteten har juleferie og sommerferie.

Mange medlemmer har i året som er gått gjort en stor innsats for foreningen og fortjener stor takk. Dessverre gikk foreningens sekretær Otto Kr. Østlund bort altfor tidlig. Dette var et stort tap for foreningen. På medlemsmøtet 30.august ble Otto minnet med ett minutts stillhet.

Virksomheten i foreningen har i 2012 vært preget av godt samarbeid. Det setter styret stor pris på og takker for året som er gått.

Styret

 


 

0 resultater