Styre

Styremøte 4. mars 2020

Pensjonistforbundet Finnmark avholder styremøte 4.3.20 på Scandic Karasjok

Foreløpig sakliste

17/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

18/20 Valg av tillitsvalgte sak fra Kvalsund pensjonistforening

19/20 Saker til årsmøtet

20/20 Budsjett 2020

21/20 Årsmøte – sakliste, tidsplan

22/20 Valgkomite – forslag

0 resultater