Årsmøte

Årsmøte 

Årsmøte den 10.februar 2020

Kongsvinger Pensjonistforening er en av de største pensjonistforeningene i Innlandet og sannsynligvis den største interesseforeningen i Kongsvinger Kommune med 420 registrerte medlemmer.

Vi hadde årsmøte den 10.februar 2020.Hele 60 medlemmer hadde funnet veien til "Brakka", Vingersjøvegen 3, til tross for at tidspunktet falt sammen med Glåmdal Artistgalla og årsmøtet til "Livsglede for eldre".

Leder Reidar Tangen førte oss trygt gjennom årsmøtet med årsmelding 2019, regnskap 2019 og budsjett for 2020. Alt ble vedtatt og godkjent uten merknader. Foreningen har god økonomi. Det ble vedtatt å utvide møtetiden på våre månedlige møter med 30 minutter for å gi mer tid til bl.a. sosialt samvær. Ny møtetid kl.16.00 - 19.30.

Styret ble gjenvalgt og består av leder Reidar Tangen, nestleder/IT-ansvarlig Trygve Torstensrud, kasserer Anne Lise Gulvik, sekretær Doris Tangen, styremedlem Oddvar Johansen, varamedlemmer Liv Berit Roland og Reidar Breibyhaugen. I tillegg ble Hans Reum valgt inn som varamedlem for å styrke vår forening. Han har bred erfaring innen kommunalt arbeid og er medlem av eldrerådet samt at han har spisskompetanse innen feltet velferdsteknologi.

På årsmøtet ble det,som vanlig, servert god mat av Hilda Isaksen og Laila Furu. Vi gleder oss og ser fram til hva disse damene tilbyr oss av hjemmelaget mat resten av året. Egil Øyseth underholdt med mange fine låter og krydret tilværelsen med sitt gode humør og utsøkte vitser.Flere benyttet anledningen til å vrikke litt på dansefoten.I tillegg var det utlodning og sosialt samvær før møtet ble avsluttet kl.19.00.

Pensjonistforbundet har en visjon om å være tydlig, sterk og synlig samt et verdigrunnlag om inkludering, medbestemmelse og inflytelse. Vi har som mål å leve opp til disse hovedprinsippene og være en lokal aktiv forening som engasjerer og inkluderer våre medlemmer slik at alle føler seg værdsatt og har et sosialt nettverk som krydrer litt opp i hverdagen.

Neste møte i foreningen er mandag 9 . mars og da får vi besøk av ordfører Margrethe Haarr. Håper så mange som mulig har anledning til å komme.

0 resultater