Nyvalgt Styret 2020

Alta 

Det nye styret består av leder Johanne Sundmann, sekretær Rolf Vonheim, økonomiansvarlig Nils Petter Nilsen, styremedlem Rigmor Pedersen, Torfinn Bakken og Willy P. Hansen. Vara er Anne Marie Johnsen, Sylvi Bellika og Bodil Sundstrøm. 

0 resultater