Atlanterhavsvegen

Averøy pensjonistforening hadde medlemsmøte

Averøy pensjonistforening hadde medlemsmøte på Anne Marits catering 9. januar. 31 medlemmer var til stede.

Averøy pensjonistforening hadde medlemsmøte på Anne Marits catering 9. januar. 31 medlemmer var til stede.

Anne Marie Folde ønsket godt nytt år og alle velkommen, særlig Ragnar Vassgård med ord for dagen og Alf Røsand, Roald Sevaldsen og Oddvar Engvik som skulle underholde.

Vi sang så «Nordlandsnetter» med tonefølge/sang av våre underholdere. Ord for dagen ved Ragnar. Hymne til Averøy av Kari Fevåg og et dikt av Anne Lise Vatne Eide. Som takk fikk Ragnar en blomster av lederen. «Den glade vandrer» ble så sunget.

Leder refererte julebrev fra fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer, og orienterte om brev fra Pensjonist forbundet i forbindelse med at direktemedlemmer er overført til lokallagene. Averøy Pensjonistforening har nå 150 medlemmer.

Leder refererte fra Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonenes krav til statsbudsjettet 2021 med. bl.a. forhandlingsrett på løpende pensjoner fra folketrygden, styrket kommuneøkonomi, tannbehandling for eldre, krafttak for de som har minst, ansvar for opplæring av eldrerådene, Nav-ombud, midler til velferdsteknologi, trygg boligsituasjon i alderdommen, styrket bostøtte og tilbud om fysisk aktivitet til eldre.

Pensjonistforbundets målsetting er 600.000 medlemmer på landsbasis. Vi har nå fått etablert en treningsgruppe «Sterk og stødig» for pensjonister over 65 år på omsorgssenteret på Bremsnes .

«Den først song» ble sunget, og Peder Folland og Jorun Lystad tok ordet og takket for blomster de hadde fått på sine fødselsdager.

Oddvar, Roald og Alf underholdt. Roald: «Ser dere noen forskjell på meg nu fra tidligere??» De spilte så potpurri «Jeg gikk meg over sjø og land», «Lukk opp min hjertedør», «Hele uken alene», «Ola var fra Sandefjord» og til slutt gjettekonkurranse. Vi klappet, men de ville ha avtale om at vi klappet når vi gikk hjem.

Bordverset ble sunget, slik vi har lært det i Frelserarmeen, sa Roald. Kaffe og kaker ble satt fram, og vi forsynte oss. I matpausen vart det salg av årer.

Vi starte opp med å synge « La oss leve for hverandre», og fikk referatet fra forrige møte som ble godkjent uten merknader. Så fikk vi underholdning ved Oddvar, Roald og Alf, og gulvet vart ryddet så det ble plass til svinge seg. Oddvar hadde jule-quiz. Så ble det trekning på årene som var solgt, og spillmennene ble så glade at de jublet når de vant.

Til slutt musikalsk underholdning med allsang. Disse tre karene visste hvordan de skulle få med seg publikum. Takk for en trivelig kveld, gutter! «Vandringsvise» ble sunget. Leder takket for møtet, og opplyste at årsmøtet blir 6. februar, og ønsket alle vel hjem. Møtet hevet kl. 19.00.

0 resultater