Danseglade pensjonister på nyttårsball

Nyttårsball i Namsskogan

Namsskogan Pensjonistlag inviterte medlemmer fra indre Namdal og Grane i Nordland, samt pensjonister fra Frosviken kommune i Sverige.  102 pensjonister deltok på nyttårsball, som ble holdt ved Namsskogan hotell 11. januar.

Nyttårsballet har blitt en tradisjon å arrangere for Namsskogan Pensjonistlag. Det er litt arbeid med å få til dette - derfor er det flott når det har kommet mange tilbakemeldinger om en svært vellykket samling. 

0 resultater