Styremøtet 9.1.20

Styremøtet 9.1.20

Referat fra styremøte  9.1.20  kl.  11.30

Til stede:  Jan Sundby,  Jan Pettersen,  Astrid Myrland Hansen, Randi Solli Pedersen, Ingrid Fredriksen og Anna Mathisen.

Sak  6:  Valgkomiteen:

Jan Sundby har vært i kontakt med fylkessekretæren vedr. valg til valgkomiteen. Det er ikke nødvendig med ekstraordinært årsmøte.  Styret kan velge kandidat, men  årsmøte skal orienteres om dette.  Vi må finne en erstatter for Harry Olaussen som døde i 2019.  Styret foreslår Bay Skog som medlem i valgkomiteen.

Sak 7:  Søknad om støtte fra kreftforeningen:

Kreftforeningen søker støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon 2020.  Pensjonist-foreningen gjør et generelt vedtak om å ikke gi støtte til diverse foreninger og lag.

Sak 8:  Kommende årsmøte:

Valgkomiteen må sette i gang sitt arbeid.

Sak 9:  Blomsterhilsner/gavekort:

Tas opp på medlemsmøte i dag.

Møte avsluttet kl. 11.50.

Ingrid Fredriksen, sekretær

0 resultater