referat

Medlemsmøte 9.1.19

Medlemsmøte 9.1.19

 REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 9.1.20  KL. 12.0

Til stede:   19  medlemmer

 

Sak  1:   Årsmøte:

Årsmøte avvikles torsdag 13.2.20 kl. 12.00.

 

Sak  2:  Kaffekomiteen:

Det må være 3 medlemmer I kaffekomiteen på hvert møte.  Kaffelisten er nå komplett til og med juni 2020.

 

Sak 3:  Valgkomiteen:

Bay Skog er valgt inn som erstatter for Harry Olaussen.

 

Sak 4:  Valg:

Leder orienterte om hvem som er på valg i år.

 

Sak 5:  Informasjon:

Det ligger mye informasjon på  pensjonistforbundets nettside som bl.a om at uføretrygdede   vil få en lav alderspensjon.

Landstyret tar grep for å redusere vold, spesielt på  sykehjem og liknende institusjoner som personer bor på.

 

Sak 6:  Styremøte:

Det avholdes styremøte 6.2.20 i forkant av årsmøte.  Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styre innen 5.2.20.

 

Sak 7:  Blomsterhilsen/gavekort:

Det er enighet om å  kjøpe gavekort og ikke blomster i forbindelse med bursdager.  Hvert kort på kr. 300,-.    Det kjøpes bårebukett til medlemmer som dør.

 

 

Sak 8:  Eldrerådet:

Jan Sundby er valgt inn som medlem i eldrerådet i nye Hammerfest kommune, og varamedlem til eldrerådet i Finnmark og Troms fylke.

 

Sak 9:  Møtedeltakelse;

Leder sender mail til medlemmer som bor på steder det er vanskelig med transport.  Vi må se interessen for å delta på medlemsmøtene, så får vi ta det derfra.  Det vil ikke bli avholdt  medlemsmøte i Kokelv i juni, da interessen ikke er tilstede.

 

Sak 10:  Leie av kontor:

Jørn Stenersen innkaller til møte 13.1.20 i forbindelde med framtidige leietakere i det gamle herredshuset i Kvalsund.  Jan Sundby og Randi Solli Pedersen vil delta på møte.

 

Sak 11:  Valg av representanter til fylkesforeningen:

Styret har sendt inn forslag på representanter til fylkesforeningen.

 

Møte hevet kl. 12.45

 

Ingrid Fredriksen.  sekretær

0 resultater