Pensjonistforeningen

Styremøte 12.12.2019

Styremøte 12.12.2019

REFERAT FRA STYREMØTE 12.12.19
Tilstede: Jan Sundby, Jan Pettersen, Astrid Myrland Hansen, Randi Solli Pedersen og Ingrid
Fredriksen.
Sak 38: Egenandel:
Styret presiserer at egenandel (julebord/reise) for ettertiden ikke tilbakebetales når
påmelding er utløpt.
Sak 39: Styregodtgjørelsse:
Styregodtgjørelse utbetales i henhold til årsmøtevedtak.
Sak 40: Nyhetsbrev:
Jan S. sender ut nyhetsbrev til medlemmene. Det må tas stilling til hvem som skal møte på
årsmøte i Finnmark pensjonistforening. Tas opp på neste medlemsmøte. Frist for
innsending av saker er i slutten av januar 2020.
Sak 41: Sammenslåing:
Sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund er ikke ferdig debattert. Tvungen sammenslåing
blir ikke aktuelt.
Sak 42: Hensikten med pensjonistforenig:
Vi må få klarlagt hva er formålet med pensjonistforeningen.
Sak 43: Turer:
Vi må få klarlagt hvor mange medlemmer som skal delta på reise for at reise skal kunne
arrangeres.
Sak 44: Folkehelseutfordringer:
Jan S. har vært på informasjonsmøte vedr. folkehelseutfordringer i Kvalsund og Hammerfest.
Sak 45: IF-forsikring:
Avtalen med IF-forsikring med pensjonistforbundet er opphørt.
Møte hevet kl. 11.50
Ingrid Fredriksen, sekretær

0 resultater