Vårt medlemsmøte 4. april 2013

Magne Haugland. Tema: Russiske krigsfanger i Norge 1940-1945

Do svidanija! På gjensyn!

Torsdag 4.april hadde Flekkefjord Pensjonistklubb besøk av forfatter Magne Haugland fra Søgne. Han holdt foredrag med tema fra sin bok med samme navn som  er gjengitt i overskriften. De russiske krigsfangene sa dette da de skulle forlate Norge etter at krigen var slutt i 1945, men det skulle gå mange år uten at det var mulig å ta kontakt.
Boka handler om nazistenes største krigsforbrytelse i Norge under 2. verdenskrig, ihjelsultingen av omkring 10 000 russiske krigsfanger. Det var omkring 102 000 sovjetiske krigsfanger i Norge. Magne Haugland mente at det var en del av norsk krigshistorie som det var skrevet for lite om, og startet derfor på arbeidet med boka. Haugland ga oss litt av den historiske bakgrunnen for at russerfangene ble sendt i store skipslaster til å arbeide som slaver på norske anlegg og i gruver. Han viste en mengde lysbilder, bl.a. fra leirer og av fanger, mens de slet på hardt anleggsarbeid. Kosten de fikk var helt utilstrekkelig og næringsfattig.
Haugland har også vært i Russland og truffet ca. 30 tidligere krigsfanger som har fortalt sin historie. Deriblant var fanger som hadde arbeidet i gruvene på Knaben og på anlegg på Lista. Han ga oss også svar på hva som skjedde med fangene da de ble sendt tilbake til Stalin i 1945. Ikke alle ble sendt til Sibir i Gulag leirer. Det var forskjellig straffereaksjon etter hvilken situasjon de var i da de ble tatt til fange.
Haugland viste ca 100 lysbilder i tilknytning til foredraget, og tilhørerne ble revet med av de sterke historiene. Vi hørte også om nordmenn som hadde hjulpet fangene med mat, og noen små kjærlighetshistorier var det også. Foredraget var både interessant, rørende og spennende.

En fikk anledning til å kjøpe boka til redusert pris, og det var flere som benyttet seg  av  tilbudet.

L. G. E.

0 resultater