FORELØPIG MØTE/AKTIVITETSPLAN VÅREN 2020

Styret har vedtatt denne foreløpige møte/aktivitetsplan for våren 2010:

Kirkenes Pensjonistforening – møteplan 1. halvår 2020:

møtedager: Styremøter på mandager

Medlemsmøter på ONSDAGER

Dato Aktivitet Ansvarlig Merknad

06.01 Første dag etter jule- og nyttårsfeiring

06.01 Styremøte Styreleder

08.01 Medlemsmøte Styret

03.02 Styremøte Styreleder

05.02 Åpent møte m/ Helga Hetland

19.02 Medlemsmøte Styret

???? Barents Eldrefest Eldrerådet/foreningene

02.03 Styremøte Styreleder

09.03 ÅRSMØTE - mandag Styret

????? Eldrefest Lions/Kirkenes PF

26.- 28.03 Fylkesårsmøte Finnmark PF Lakselv

01.04 ? Fellesmøte i Pasvik Pasvikdalen PF

04.04 BASAR Styret

06.04 Styremøte Styreleder

22.04 Medlemsmøte Styret

04.05 Styremøte Styreleder

10.05 Verdens aktivitetsdag Styret + egen komite

???? Fellesmøte i Neiden Neiden PF

13.05 Medlemsmøte Styret

08.06 Styremøte Styreleder

10.06 Medlemsmøte/avslutning Styret

??? Grilltur Eldrerådet + 3 PF-ER

Kommentar:

Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid.

Vedtatt på styremøte den 25.11.19

0 resultater