Medlemsmøte i Sunndal pensjonistforening

Mandag 25. november 2019.

Mandag 25. november 2019. Til tross for holkeføre hadde 45 funnet vegen til Pensjonistsenteret da foreningas leder Knut Fredriksen ønket alle, men spesielt æresmedlemmene Bergljot Øiestad og Ragnhild Hoset, velkomne.

Fra boka «Hva dagene vet» hentet han «fakta» om «Karimesse», dagen som passet bra for bryllup, og om stabbedanstradisjonen. Anført av forsanger Audhild Bundgaard og trekkspillerne Alf Mæhle og Olav Magnar Furu ble møtet åpnet med allsangen «De nære ting». Innkalling, sakliste og opplest referat fra forrige møte ble godkjent uten merknad.

Bengt Eriksson er både leder for pensjonistene i Kristiansund og fylkesstyremedlem. Han orienterte om SAKO (samarbeidskomiteen) og en rekke krav det kjempes for. Blant annet nevnte han: Krafttak for de som har minst, reduksjon av vold og overgrep mot eldre, bedre og billigere munn- og tannhelse, brukerstyrt personlig assistanse etter fylte 67 år, og økt opplæring i digitale verktøy. Prosjektet «Leve hele livet» søker å skape flere møteplasser for eldre og å styrke tiltak som gjør det mulig å bo lengre trygt og godt i eget hjem. Eriksson framsnakket velferdsteknologien og nevnte spesielt «slagappen». Han reklamerte også for «Sterk og stødig», og understreket viktigheten av å få hjelp i rett tid.

Allsangen «Den glade vandrer» kunne de fleste utenatt. «Lindas vals» derimot, må det nok øves mer på, selv om mange nikket gjenkjennende til både tekst og melodi. Valsen Kåre Flå laget på oppfordring fra åtte år gamle Linda Fahle, lå faktisk på topp hos Vigra lokal, lokalradioen, en hel måned for tre-fire tiår siden.

Den nyvalgte lederen i Eldrerådet, Arne Drøpping, benyttet programposten «Eldrerådets kvarter» til å presentere seg. Han har åtte års fartstid i rådet allerede, som kommunepolitiker. Nå er han først og fremst pensjonist, og inviterte til innspill fra de han representerte. Drøpping hadde vært medansvarlig for eldreplanen, som et enstemmig kommunestyre vedtok i 2016, og fikk mye skryt for. Senere ble den lagt helt til side. Når det nå er aktuelt med en «omsorgsplan», er dette å oppfatte som en «brannfakkel». Kommunedirektøren hadde deltatt på det første møtet i det nye eldrerådet, og Drøpping tok det som et gunstig signal. Dyrnes hadde sagt at Sunndal ligger godt an når det gjelder såkalte KOSTRA-tall, men også at å få budsjettet i balanse er ei utfordring. Forslaget om nedlegging av sykehjemsplasser går Eldrerådet i mot, og korttidsavdelinga på Helsetunet er viktig med tanke på avlasting, slik at det er mulig å bo hjemme lengst mulig. Det finnes ingen statlig norm lengre når det gjelder antall sykehjemsplasser. Nå er det lokale vedtak som gjelder, men disse blir ikke tatt hensyn til, sa Drøpping. Han ble ønsket lykke til av Johan Danielsen, som var skremt av planene om å redusere antall korttidsplasser. «Stå på!» var Danielsens klare oppfordring.

Etter matpausen var det som vanlig loddsalg. Det innbrakte NOK 3930,- denne gang.

Etter allsangen «»Gamalt venskap» takket Knut for oppmøte og deltakelse, men syntes det var litt for tidlig å ønske God Jul. I stedet ville han at «Deilig er jorden» ble sunget, og slik ble det.

0 resultater