Hege Stenbakk demonstrerer kjøkkenskapet med heve- og senkemulighet

Smarthuset i Alta 

Velfredsteknologi er i ferd med å få innpass både i institusjonene og i hjemmene. Dette kan gjøre det lettere for eldre å bli boende lenger i egen bolig.

Karasjok pensjonistforening sammen med Helselaget og pensjonistforeningen Samhold besøkte i begynnelsen av desember Smarthuset i Alta. Her fikk vi innblikk i hvordan moderne teknologi kan gjøre det enklere å klare seg hjemme for personer med nedsatt funksjonsevne. To dyktige instruktører med bakgrunn fra sykepleieyrket viste et lite innblikk i hva som finnes på markedet av teknologiske hjelpemidler. Vi fikk demonstrert trygghetsalarmer, fallsensorer, GPS alarmer, kjøleskap med innebygde kameraer tilkoblet smarttelefon, kjøkkenskap som med et knappetrykk kan senkes og heves, medisindoserings automat, hjelpemidler på badet. Endel av utstyret kan kjøpes inn av brukerne og noe kan lånes fra hjelpemiddelsentralene via kommunens helsesektor.

Karin Mikkelsen, i bakgrunnen, forklarer bruken av medisinautomaten.

Det var en interessant orientering, som spesielt de som har jobbet eller jobber i helse- og omsorgssektroren, fikk stort utbytte av. Det anbefales å gjøre et besøk på Smarthusene, der er alltids noe interessant å kikke på. Med rett bruk kan velferdsteknologien være med på å øke aktivitetsnivået og øke tryggheten hos brukerne.

 

0 resultater