Pensjonistforbundet Finnmark – orientering om styremøte

Dette er en informasjon til lokalforeninger og andre om at Pensjonistforbundet Finnmark avholder styremøte tirsdag 14. januar 2020 kl. 11:00 på Tana rådhus.
På denne måten får lokalforeninger info om hvilke saker Pensjonistforbundet Finnmark jobber med.

Sakliste

1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

2/20 Lønn – fylkessekretær

3/20 Årsmøte 2020 – årsmøtesaker

4/20 Årsmelding 2019 og regnskap 2019

5/20 Årsmøte avvikles på 2 dager, forslag fra årsmøte 2019.

6/20 Aktivitetsplan 2020

7/20 Helseutvalget – aktivitetsplan og budsjett 2020

8/20 Helseutvalget – godtgjørelser

9/20 Vervepremier – Gaver

10/20 Gaver fra PF Finnmark ved jubileer for lokalforeninger – forslag til endring

11/20 Budsjett 2020

12/20 Sammenslåing av Pensjonistforbundene Troms og Finnmark

13/20 Neste styremøte

14/20 Eventuelt

Jan Atle Samuelsen (leder)

0 resultater