Nyhetsbrev nr 5 - 2019

Innhold
- Momskompensasjon.
- Årsmøte 2020.
- Frister til årsmøte 2020.
- Budsjett Pensjonistforbundet sentralt 2020
- Vi nærmer oss slutten av dette året.

Brevet lagt i vedlegg:

0 resultater